We zijn deze Site begonnen omdat we Sinterklaas en het Sinterklaasfeest in ere willen houden en promoten.

Tegelijkertijd begrijpen wij dat sommige mensen ook wel eens de Kerstman op bezoek willen hebben.(bv bij een Kerstmarkt)
Wij plaatsen de Sint dus niet in een concurrentie positie tegen over de Kerstman, maar als de oudere oom tegen over de jongere achter-achter-achterneef, die terwille van de kinderen af en toe ook wel eens samenwerken.
Dit onder het motto “Sint komt eerst”.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om Sint (en Piet) en /of Kerstman te boeken voor een bezoek aan uw huis / school / bedrijf enz.

Disclaimer:Algemeen
Het doel van deze site is het bieden van informatie over de diverse aspecten die met Sinterklaas en de Kerstman te maken hebben.
Iedere gebruiker van de info op deze site stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie van ge-interesseerde leken. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. We zijn niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.