STEUN VANUIT STICHTING ARMOEDEFONDS

Wist u dat ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede leven?
En dat in Nederland 1 op de 12 kinderen in armoede opgroeit? 

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Stichting Armoedefonds gelooft in mensen die elkaar helpen.
Wij geven financiële steun aan lokale organisaties zodat zij hun onmisbare werk voor de mensen die in armoede leven, kunnen voortzetten. 

2018. 1.000 euro

2019. 1.500 euro